+36 30 591 7023 / kapcsolat@epotable.hu

Nyilatkozat-minta elálláshoz


Címzett: Balogh László Richárd Egyéni Vállalkozó

(Cím: 4031 Debrecen, Derék 
utca 102. 10. emelet 83. ajtó, e-mail: kapcsolat@epotable.hu)


Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló 

szerződés tekintetében: ......................................................................................................................................................


Termék/ek neve/i:.................................................

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:..................................................

A fogyasztó(k) neve:..................................................

A fogyasztó(k) címe:..................................................

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 


……………………………………………Kelt: ..............................